تاریخ : سه شنبه، 24 اسفند ماه، 1395
موضوع :

نرم افزار جامع تدريس ادبيات فارسي

1ـ اين نرم افزار درقالب يك CD قابل نصب روي سيستم رايانه براي تدريس در كلاس درس ساخته شده و جامع تمام معاني دروس كتب ادبيات فارسي اول تا چهارم متوسطه كليه ي رشته ها، خودآموز دروس آرايه هاي ادبي، عروض و قافيه، تاريخ ادبيات ايران و جهان 1و2، زبان فارسي تخصصي، حل خودآزمايي هاي تمام كتب، راهنماي معلم، متن كتب درسي و بسياري امكانات ديگر كه هر آنچه دبير در تدريس خود نياز دارد لحاظ شده است. همكاران ارجمند سراسر كشور براي تهيه ي آن با نگارنده تماس بگيرند تا از طريق پست ارسال گردد.

2ـ به اين سايت، يك وبلاگ درسي كه ساخته ي اينجانب است متصل كردم. براي استفاده ي دبيران و دانش آموزان. اين وبلاگ حاوي معاني دروس ادبيات فارسي متوسطه است. براي دريافت اين دروس ازسربرگ همين صفحه ي سايت، روي گزينه ي « وبلاگ درسي » يا روي پرچم كليك كنيد. يا اينكه از كادر«لينك هاي مفيد» واقع در سمت چپ همين صفحه روي گزينه ي «وبسايت درسي ما» كه به رنگ قرمزاست كليك كنيد.چند لحظه صبركنيد تا وبلاگ باز شود. درآنجا براي دريافت كامل دروس راهنما يي هاي لازم نوشته شده است.

3ـ در صورتي كه از لينك « وبسايت درسي» يا ازطريق پرچم وارد مي شويد، علاوه بر اينكه صفحه ي مورد نظر باز مي شود، صفحه ي اين سايت نيز باز خواهد ماند. در صورت عدم نياز به اين سايت، مي توانيد ازسربرگ  بالا، گزينه ي « وبلاگ درسي»  را انتخاب كنيد. در اين صورت صفحه ي فعلي سايت به صفحه ي  وبلاگ درسي تغيير مي يابد.
اين نرم افزار درقالب يك CD قابل نصب روي سيستم رايانه براي تدريس در كلاس درس ساخته شده و جامع تمام معاني دروس كتب ادبيات فارسي اول تا چهارم متوسطه كليه ي رشته ها، خودآموز دروس آرايه هاي ادبي، عروض و قافيه، تاريخ ادبيات ايران و جهان 1و2، زبان فارسي تخصصي، حل خودآزمايي هاي تمام كتب، راهنماي معلم، متن كتب درسي و بسياري امكانات ديگر كه هر آنچه دبير در تدريس خود نياز دارد لحاظ شده است. همكاران ارجمند سراسر كشور براي تهيه ي آن با نگارنده تماس بگيرند تا از طريق پست ارسال گردد.

منبع این مقاله : :نشر دانش زبان و ادبيات فارسي
آدرس این مطلب : http://pursaeidy.ir/8//بدون موضوع/نرم-افزار-تدريس-ادبيات-فارسي-متوسطه/