تاریخ : پنجشنبه، 2 ارديبهشت ماه، 1395
موضوع :

مولود كعبه، روز پدر

ميلاد مفهوم عدالت، يگانه امير جهان آفرينش، كليددار رستگاري بشريت، مولا علي (ع) بر ساكنان كره خاكي و افلاكي مبارك باد!

جملاتي زيبا از حضرت علي عليه السلام

 

1ـ گريه نکردن، از سختي دل است.

 

2ـ سختي دل، از گناه زياد است.

 

3ـ گناه زياد، از آرزوهاي زياد است.

 

4ـ آرزوهاي زياد، از فراموشي مرگ است.

 

5ـ فراموشي مرگ، از محبت به مال دنياست.

 

6ـ محبت به مال دنيا، سرآغاز همه ي خطاهاست!

 

1.مردم را با لقب صدا نکنيد.

 

2. روزانه از خدا معذرت خواهي کنيد.

 

3. خدا را هميشه ناظر خود ببينيد.

 

4.لذت گناه را فاني و رنج آن را طولاني بدانيد.

 

5.بدون تحقيق قضاوت نکنيد.

 

6.اجازه ندهيد نزد شما از کسي غيبت شود.

 

7. صدقه دهيد، چشم به جيب مردم ندوزيد.

 

8.شجاع باشيد، مرگ يک بار به سراغتان مي آيد.

 

9. سعي کنيد بعد از خود،نام نيک بجاي بگذاريد.

 

10. دين را زياد سخت نگيريد.

 

11. با علما و دانشمندانِ با عمل ارتباط برقرار کنيد.

 

12. انتقادپذير باشيد.

 

13. مکار و حيله گر نباشيد.

 

14. حامي مستضعفان باشيد.

 

15. اگر ميدانيد کسي به شما وام نميدهد،از او تقاضا نکنيد.

 

16. نيکوکار بميريد.

 

17.خود را نماينده ي خدا در امر دين بدانيد.

 

18.فحّاش و بذله گو نباشيد.

 

19.بيشتر از طاقت خود عبادت نکنيد.

 

20. رحم دل باشيد.

 

21.با قرآن آشنا شويد.

 

22. تا مي توانيد به دنبال حل گره مردم باشيد.

 

                          نهج البلاغه         
میلاد مفهوم عدالت، یگانه امیر جهان آفرینش، کلیددار رستگاری بشریت، مولا علی (ع) بر ساکنان کره خاکی و افلاکی مبارک باد!rnروز پدر مبارک باد !rnجملاتي زيبا از حضرت علي عليه السلامrnrn1ـ گريه نکردن، از سختي دل است.rnrn2ـ سختي دل، از گناه زياد است.rnrn3ـ گناه زياد، از آرزوهاي زياد است.rnrn4ـ آرزوهاي زياد، از فراموشي مرگ است.rnrn5ـ فراموشي مرگ، از محبت به مال دنياست.rnrn6ـ محبت به مال دنيا، سرآغاز همه ي خطاهاست!rnrn1.مردم را با لقب صدا نکنيد.rnrn2. روزانه از خدا معذرت خواهي کنيد.rnrn3. خدا را هميشه ناظر خود ببينيد.rnrn4.لذت گناه را فاني و رنج آن را طولاني بدانيد.rnrn5.بدون تحقيق قضاوت نکنيد.rnrn6.اجازه ندهيد نزد شما از کسي غيبت شود.rnrn7. صدقه دهيد، چشم به جيب مردم ندوزيد.rnrn8.شجاع باشيد، مرگ يک بار به سراغتان مي آيد.rnrn9. سعي کنيد بعد از خود،نام نيک بجاي بگذاريد.rnrn10. دين را زياد سخت نگيريد.rnrn11. با علما و دانشمندانِ با عمل ارتباط برقرار کنيد.rnrn12. انتقادپذير باشيد.rnrn13. مکار و حيله گر نباشيد.rnrn14. حامي مستضعفان باشيد.rnrn15. اگر ميدانيد کسي به شما وام نميدهد،از او تقاضا نکنيد.rnrn16. نيکوکار بميريد.rnrn17.خود را نماينده ي خدا در امر دين بدانيد.rnrn18.فحّاش و بذله گو نباشيد.rnrn19.بيشتر از طاقت خود عبادت نکنيد.rnrn20. رحم دل باشيد.rnrn21.با قرآن آشنا شويد.rnrn22. تا مي توانيد به دنبال حل گره مردم باشيد.rnrn نهج البلاغه

منبع این مقاله : :نشر دانش زبان و ادبيات فارسي
آدرس این مطلب : http://pursaeidy.ir/59//بدون موضوع/جملاتي-زيبا-از-حضرت-علي-عليه-السلام/