نشر دانش زبان و ادبيات فارسي
عظيمه ايرانپور اديب معاصر

تاریخ : پنجشنبه، 18 آذر ماه، 1395   موضوع :

بسم الله الرحمن الرحيم

       فرهيختگان دانش ادبيات ايران عزيز پيوسته در تارك زمانه فروغ روحنوازي دارند. تاريخ ادب اين سرزمين پهناور را اگر مطالعه كنيد خواهيد ديد كه تنها عرصه ي نظم و نتر منحصراً در اختيار عناصر چهارگانه ي ادبيات فارسي خلاصه نمي شود. هميشه روشن ضميراني حضور دارند كه از مفاخر اين دانش بشمار مي روند، گاهي گمنام و گاهي در گوشه و كنار كشور پرتوافكني مي كنند. سزاوار است اين فرزندان اديب كشورمان را بشناسيم و با آثارشان مأنوس شويم. 

      خانم عظيمه ايرانپور يكي از اين مفاخر است كه اين پست به ايشان و آثار ايشان اختصاص دارد. شايسته است با اين شخصيت فرهيخته با مطالعه ي مصاحبه ي وي با مجله ي جوانان امروز آشنا و با اشعار روحنوازشان همنوا شويم.

عظیمه ایرانپور شاعر و ادیب معاصر
منبع این مقاله : نشر دانش زبان و ادبيات فارسي

http://pursaeidy.ir/

آدرس این مقاله :
http://pursaeidy.ir/modules.php?name=News&file=article-seo&sid=91/بدون موضوع/عظيمه-ايرانپور-شاعر-و-اديب-معاصر/