نشر دانش زبان و ادبيات فارسي
شب برات ( نيمه شعبان)

تاریخ : يكشنبه، 2 خرداد ماه، 1395   موضوع :

يک روز نسيم خوش خبر مي آيد                بس مژده به هر کوي و گذر مي آيد

عطر گل عشق در فضا مي پيچد                 مي آيي و انتظار به سر مي آيد . . .

 

                 همه در انتظار توايم... بيا و با طلوعت جهان را در حيرت نور بيفشان.

 

بيا و سقف خيمه انتظار را بشکاف و دريچه هاي ملکوتي ديدار را برايمان بگشاي.

 

عهدي هميشگي ست ميان ما ، از ازل آمده اين عهد و به جاودانگي مي پيوندد.

 

تو از ازل در ما بوده اي، در دل هاي بي قرار عشق. در چشم هاي لاجرمِ اشک و اشتياق.

 

بوده اي بي آن که به چشم آمده باشي و هويدا شده باشي.

 

همين که دل تنگ توايم، يعني که حقيقتي تو، يعني بودنِ محضي.

 

همين که جايت همه جا خالي ست، يعني در تمام دل ها جايي براي توست. براي تو و حضور بي دريغ و بايسته ات.

 

و انتظار ما، فاصله اي ست ميان دو جمعه. جمعه ولادت و جمعه ظهورت .

 

اي روشناي مشرق توحيد خجستگي ميلادت را به لحظه ميعادت پيوند بزن.

 

اي نسيم زنده صبح در قفس جدايي از تو، تنها يک بال با آسمانت فاصله داريم.

 

اي صاحب دقيقه هاي انتظار فضاي دل تنگي ما را چراغان کن.

 

امروز که شوق ميلاد تو با اشک فراقت درآميخته است، شمع انگشتانمان را با دعاي فرجت افروخته ايم تا شيريني وصال را در رؤياي ديدارت بچشيم.

 

مبارک باد ميلاد تو، اي معراج خاکيان و اي سراج افلاکيان، اي آينه ايمان.

 

مبارک باد ميلاد تو، اي سپيده پنهان که اهل زمين در آرزوي بوي بهشتي تو، همواره دعاي فرج را زمزمه مي کنند.

 

اي روشنيِ چشم نرگس، اي يوسف فاطمه(س)

 

اينک در قله هاي استجابت قنوتِ دست هايمان، تعجيل حضورت را از آسمان مي طلبد، باشد که ديدارت را روزي ما سازند:

 

إِلَهِي عَظُمَ الْبَلاءُ وَ بَرِحَ الْخَفَاءُ وَ انْكَشَفَ الْغِطَاءُ وَ انْقَطَعَ الرَّجَاءُ وَ ضَاقَتِ الْأَرْضُ وَ مُنِعَتِ السَّمَاءُ وَ أَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَ إِلَيْكَ الْمُشْتَكَى وَ عَلَيْكَ الْمُعَوَّلُ فِي الشِّدَّةِ وَ الرَّخَاءِ اللَّهُمَّ

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ أُولِي الْأَمْرِ الَّذِينَ فَرَضْتَ عَلَيْنَا طَاعَتَهُمْ وَ عَرَّفْتَنَا بِذَلِكَ مَنْزِلَتَهُمْ فَفَرِّجْ عَنَّا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عَاجِلاً قَرِيباً كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ يَا مُحَمَّدُ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ

يَا مُحَمَّدُ اكْفِيَانِي فَإِنَّكُمَا كَافِيَانِ وَ انْصُرَانِي فَإِنَّكُمَا نَاصِرَانِ يَا مَوْلانَا يَا صَاحِبَ الزَّمَانِ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ أَدْرِكْنِي أَدْرِكْنِي أَدْرِكْنِي السَّاعَةَ السَّاعَةَ السَّاعَةَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِينَ 

 

 

 

طلوع دوازدهمين خورشيد آسمان امامت و ولايت

 

روز شکفتن گل‏ نرگس و روز نزول باران

 

رحمت برزمین و زمینیان مبارک و خجسته باد!

إِلَهِی عَظُمَ الْبَلاءُ وَ بَرِحَ الْخَفَاءُ وَ انْکَشَفَ الْغِطَاءُ وَ انْقَطَعَ الرَّجَاءُ وَ ضَاقَتِ الْأَرْضُ وَ مُنِعَتِ السَّمَاءُ وَ أَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَ إِلَیْکَ الْمُشْتَکَى وَ عَلَیْکَ الْمُعَوَّلُ فِی الشِّدَّةِ وَ الرَّخَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ أُولِی الْأَمْرِ الَّذِینَ فَرَضْتَ عَلَیْنَا طَاعَتَهُمْ وَ عَرَّفْتَنَا بِذَلِکَ مَنْزِلَتَهُمْ فَفَرِّجْ عَنَّا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عَاجِلاً قَرِیباً کَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ یَا مُحَمَّدُ یَا عَلِیُّ یَا عَلِیُّ یَا مُحَمَّدُ اکْفِیَانِی فَإِنَّکُمَا کَافِیَانِ وَ انْصُرَانِی فَإِنَّکُمَا نَاصِرَانِ یَا مَوْلانَا یَا صَاحِبَ الزَّمَانِ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ أَدْرِکْنِی أَدْرِکْنِی أَدْرِکْنِی السَّاعَةَ السَّاعَةَ السَّاعَةَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَrnrnrnطلوع دوازدهمین خورشید آسمان امامت و ولایت، روز شکفتن گل‏ نرگس و روز نزول باران رحمت برزمین و زمینیان مبارک و خجسته باد!
منبع این مقاله : نشر دانش زبان و ادبيات فارسي

http://pursaeidy.ir/

آدرس این مقاله :
http://pursaeidy.ir/modules.php?name=News&file=article-seo&sid=86/بدون موضوع/ميلاد-منجي-عالم-بشريت-مبارك-باد/