نشر دانش زبان و ادبيات فارسي
حرف دل

تاریخ : جمعه، 13 آذر ماه، 1394   موضوع :

سخنان حکیمانه و روح نواز، سخنان بزرگان، گفتار بزرگان. سخن حق، گفتار ملکوتی، پندهای عبرت آموز، گلواژه های ماندگار، کلمات نغز، سخن نغز، گفتار ماندگار. سخن روحنواز
منبع این مقاله : نشر دانش زبان و ادبيات فارسي

http://pursaeidy.ir/

آدرس این مقاله :
http://pursaeidy.ir/modules.php?name=News&file=article-seo&sid=82/بدون موضوع/گفتار-عبرت-آموز-و-روح-نواز/