نشر دانش زبان و ادبيات فارسي
راه وصول به آرامش

تاریخ : پنجشنبه، 22 مرداد ماه، 1394   موضوع :

نق زدن، غر زدن، ناسپاسی، بدگویی از این و آن، بیان مشکلات و غصه ها و ناراحتی ها و اظهار ضعف و ناتوانی می تواند روزهای شما را بسیار کم انرژی کند و البته روزی تان را کاهش دهد.rnاین در حالی است که سپاسگزاری، تحسین دیگران، تشکر از اطرافیان، بیان داشته ها و نعمت ها و اظهار توانایی قادر است لحظه های شما را سرشار از انرژی کند و به افزایش روزی تان منجر کند.rn* به شدت مراقب سخن و کلام خود باشید.rn* در طول روز بسیار سپاسگزاری خدا کنید.rn* نعمت هایتان را به یاد و زبان بیاورید.rn* نقاط قوت و ویژگی های مثبت اطرافیان را به آنها یادآوری کنید.rn* آنها را تحسین کنید و از خوبی ها و محبت هایشان تشکر کنید.rn* نسبت به آینده، خوش بینانه و امیدوارانه صحبت کنید.rnدکتر حسین الهی قمشه ایrnکسی را دوست بدار که \"دوستت دارد\", حتی اگر غلام درگاهت باشد؛ rnو دست بکش از دوست داشتن کسی که \"دوستت ندارد\", حتی اگر سلطان قلبت باشد...rnفراموش نکن که \"زمان\" آدم وفادار رو مشخص می کند نه \"زبان\"....rnدریا برای مرغابی تفریحی بیش نیست، اما برای ماهی زندگیست...rnبرای کسی که دوستت دارد \"زندگی\" باش نه \"تفریح\"
منبع این مقاله : نشر دانش زبان و ادبيات فارسي

http://pursaeidy.ir/

آدرس این مقاله :
http://pursaeidy.ir/modules.php?name=News&file=article-seo&sid=79/بدون موضوع/آرامش-روحي،-محصول-دوستي-با-خدا/