نشر دانش زبان و ادبيات فارسي
يك دم با معبود

تاریخ : سه شنبه، 2 تير ماه، 1394   موضوع :

    بد نيست گاهي به خودمان سر بزنيم، در خصوص رفتارمان از خود انتقاد كنيم، چند لحظه اي خود را خود ندانيم، دونفر باشيم يكي منتقد و ديگري انتقاد پذير. آنگاه بسنجيم كه چقدر از خالق هستي دور يا نزديك هستيم. و به اين انديشه كنيم كه اگر از او دور باشيم، موقعيت اجتماعي فعلي ما و جايگاه ما در پيچ و خم زندگي كجاست، آيا بر ما سخت مي گذرد يا در رفاه. حال اگر به او نزديك باشيم چه؟

  آيا تفاوتي در اين بعد و قرب احساس مي كنيم يا نه. يادمان باشد كه او وعده داده است كه: دوستي با من و ياد من آرامش بخش شماست و هرگاه با من قهر كنيد زندگي شما به سختي مي افتد. الا بذكر الله تطمئن القلوب ... ومن اعرض عن ذكري فأنّ له معيشه ضنكا و نحشره يوم القيمه اعمي.. دو آيه با يك مفهوم در دو معناي متضاد، هر دو آيه به ياد خدا اشاره مي كنند. به اين معني كه اگر به ياد او باشيم درآرامش، و اگر فراموشش كنيم، در منجلاب گرفتاري هاي زندگي دنيوي و نابينايي در هنگام حشر خواهيم افتاد.                  مدير سايت  


 

 

بد نیست گاهی به خودمان سر بزنیم، در خصوص رفتارمان از خود انتقاد کنیم، چند لحظه ای خود را خود ندانیم، دونفر باشیم یکی منتقد و دیگری انتقاد پذیر. آنگاه بسنجیم که چقدر از خالق هستی دور یا نزدیک هستیم. و به این اندیشه کنیم که اگر از او دور باشیم، موقعیت اجتماعی فعلی ما و جایگاه ما در پیچ و خم زندگی کجاست، آیا بر ما سخت می گذرد یا در رفاه.. . حال اگر به او نزدیک باشیم چه؟ آیا تفاوتی در این بعد و قرب احساس می کنیم یا نه. یادمان باشد که او وعده داده است که دوستی با من و یاد من آرامبخش شماست و هرگاه با من قهر کنید زندگی شما به سختی می افتد. الا بذکر الله تطمئن القلوب ... ومن اعرض عن ذکری فأنّ له معیشه ضنکا و نحشرهیوم القیمه اعمی دو آیه با یک مفهوم در دو معنای متضاد، هر دو آیه به یاد خدا اشاره می کنند. به معنی که اگر به یاد او باشیم در آرامش، و اگر به یادش نباشیم، در منجلاب گرفتاری های زندگی دنیوی و نابینایی در هنگام حشر خواهیم افتاد.
منبع این مقاله : نشر دانش زبان و ادبيات فارسي

http://pursaeidy.ir/

آدرس این مقاله :
http://pursaeidy.ir/modules.php?name=News&file=article-seo&sid=78/بدون موضوع/دوستي-با-خداوند/